Ilha Terceira - Island

 CU-F

WLOTA 0524

 

 0524

 

 

 

  • Island Lighthouse Name: Ilha Terceira - Island
  • Validation expedition required: No
  • DXCC: CU
  • IOTA: EU-175
  • Geographical Position: 38°46,0 N 027°22,5 W
  • Percentage request : 100%
  • Last Activity : 2007
  • Access : Easy

 

 

 

 

Activations

Expeditions

Validated /

Checked

QSL Video
CU3F Yes / No

 CU3F-1

CU3F-2

 

 

Best Score in WLOTA Contest: